Matas Electronics B.V.

Succesvolle verlenging van het ISO certificaat!

23 augustus 2013 door Webmaster

 

Op dinsdag 18 juni heeft de jaarlijkse externe audit ISO 9001-2008 plaats gevonden. De audit is uitgevoerd door Quality Masters, het bureau wat ons daarmee sinds jaren ondersteund. Normaliter vindt er jaarlijks een audit plaats die het managementsysteem en de processen toetst. Hiertoe worden procedures gelicht uit het kwaliteitshandboek en worden deze in de praktijk gecontroleerd op de effectieve werking. In een vooraf vastgesteld programma wordt door auditor een aantal processen doorlopen. Er zijn geen noemenswaardige afwijkingen geconstateerd.

Omdat het certificaat een levensduur heeft van drie jaar dient het certificaat ook opnieuw uitgegeven te worden. Hiertoe is het nodig dat het kwaliteit management systeem getoetst wordt naar de norm ISO9001-2008. In eerste instantie de wijzigingen die door Matas Electronics BV de afgelopen 3 jaren zijn doorgevoerd. Gecontroleerd wordt of deze wijzigingen in lijn zijn met wat de norm voorschrijft. Tevens worden eventuele aanpassingen die in de normen zijn doorgevoerd besproken. En indien nodig verwerkt in ons kwaliteitssysteem.

2013-08-21-ISO9001-2008